(0) € 0,00

U hebt niets in uw winkelwagen.

Contact ons: +31(0) 20 388 25 80

section

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van deze website

Artikel 1 – Algemene voorwaarden
Toegang tot en gebruik van de website Yoek.com en de producten en diensten beschikbaar via deze website zijn onderhevig aan de volgende Voorwaarden en kennisgevingen. Wij kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en aanpassen. Als u na een dergelijke wijziging met het gebruik van deze website doorgaat dan betekent dit dat u instemt aan de gewijzigde voorwaarden gebonden te zijn. Raadpleeg deze pagina geregeld om kennis te nemen van wijzigingen. Als u het niet met een wijziging eens bent dan dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Artikel 2 – Privacybeleid
U kunt ons privacybeleid lezen door hier te klikken. Als u onder de 18 bent dan moet u  voor u zich voor gebruik van deze website registreert of diensten van deze website gebruikt uw ouders of verzorgers van ons privacybeleid op de hoogte stellen.

Gebruik van de website

Artikel 3 – Registratie bij YOEK
Om bepaalde eigenschappen van deze website te gebruiken dient u zich te registreren. Registratievereisten kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Het is belangrijk dat  u bij het registreren nauwkeurige informatie verschaft. Mocht uw persoonlijke informatie wijzigen dan dient u de wijzigingen in uw account aan te passen.

Artikel 4 – Uw gegevens
U erkent en komt overeen dat wij het recht hebben toegang tot uw informatie te verkrijgen en uw informatie bekend te maken om aldus te voldoen aan toepasselijke wetgeving en rechtmatige verzoeken van de overheid en om aldus YOEK of haar gebruikers te beschermen. YOEK zal uw persoonsgegeven met bedrijven en organisaties delen zodat wij in staat zijn om kredietbeoordelingen uit te voeren en u stemt daar hierbij mee in. U kunt ervan op aan dat uw persoonsgegevens privé en vertrouwelijk worden gehouden en dat YOEK deze op geen enkel moment zal verhuren of verkopen.

Artikel 5 – De content
Content wordt begrepen als tekst, foto’s, video, audio of illustraties die YOEK, u of een andere gebruiker op deze website uploadt of verzendt. U draagt het volledige risico voor de volledigheid, de nauwkeurigheid en de bruikbaarheid van de content op deze website. YOEK behoudt zich het recht voor om op ieder moment  en om welke reden dan ook content van deze website te verwijderen. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder kennisgeving plaatsvinden. U stemt ermee in dat YOEK ten opzichte van u of ten opzichte van derden niet voor dergelijke verwijdering aansprakelijk is.

Artikel 6 – Eigendom, programmatuur en content
U mag Yoek.com, of de content daarvan, niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Noch voor enige reclame-uitingen op uw eigen website. Deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de content, programmatuur, producten of diensten van deze website niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, daar afgeleide werken van creëren, of deze overdragen of verkopen.

Artikel 7 – Gebruikers
U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gebruik van Yoek.com en voor al uw communicatie en activiteit op deze website. Wij behouden ons het recht voor om u op enig moment de toegang tot deze website te ontzeggen. Als wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u betrokken bent bij verboden activiteiten, dat u andere gebruikers zonder respect heeft behandeld of dat u anderszins schade aan YOEK berokkent dan kunnen wij u op tijdelijke of permanente basis de toegang tot deze website ontzeggen en een dergelijke beslissing is onherroepelijk. Het gebruik van deze website vindt op uw eigen risico plaats.

Artikel 8 – Links naar sites van derden
Deze website kan hyperlinks naar andere websites of bronnen bevatten die worden beheerd door partijen anders dan YOEK, inclusief adverteerders. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of de content daarvan. Inclusief reclame, producten en overige materialen of diensten van dergelijke websites of bronnen en eveneens niet voor schade, verlies of  een strafbaar feit veroorzaakt door het gebruik van dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar via dergelijke externe bronnen.

Aankopen

Artikel 9 – De prijs
De prijs aangeduid voor producten of diensten in de offerte is inclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten, printfouten en prijswijzigingen. YOEK behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen.
De opgegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. Verwezen wordt naar het overzicht van de verzendkosten op de website.

Artikel 10 – Bestellingen
Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie en beschikbaarheid. We zullen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden valt, alle zorg in acht nemen om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid aan onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat u of een derde mogelijkerwijs lijdt in geval een derde ongeautoriseerde toegang tot gegevens verkrijgt die u bij het openen van of bestellen op de website heeft ingevoerd.

Artikel 11 – Verpakking
Behandel de verpakking en aanvullende geschenken waar uw bestelling in en mee wordt verzonden voorzichtig. Houd dit buiten bereik van kinderen en dieren om het gevaar van verstikking te voorkomen. Houd het eveneens weg van vuur, verpakking kan brandbaar zijn. YOEK kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of ongevallen veroorzaakt door de verpakking en/of aanvullende geschenken.

Artikel 12 – Betaling
Betaling is mogelijk via Visa, MasterCard, American Express, PayPal en Bankoverschrijving.
YOEK is niet aansprakelijk voor schade berokkend aan derden ten gevolge van (onrechtmatige) betalingen door de klant. 

Artikel 13 – Geschiktheid voor aankoop
Kaartbetalingen worden op het moment dat uw bestelling door YOEK wordt geaccepteerd afgeschreven van en verrekend met uw rekening. U bevestigt dat de gebruikte creditcard / bankkaart van u is. Alle houders van creditcards en bankkaarten zijn onderhevig aan validatiechecks en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert om betaling aan YOEK te autoriseren dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of uitblijvende levering. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd merchandise van de website te verwijderen en/of om materiaal of content op de website te verwijderen, te screenen of te bewerken. Wij kunnen eventueel naar eigen goeddunken om welke reden dan ook weigeren om een transactie te verwerken of om een dienst aan iemand te leveren. Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of ten opzichte van een derde vanwege het verwijderen van merchandise van de website ongeacht of dergelijke merchandise is verkocht; vanwege het verwijderen, screenen of bewerken van materiaal of content op de website; vanwege het weigeren een transactie te verwerken of het afwikkelen of opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

Artikel 14 – Verzekering
Alle items zijn tijdens transit van YOEK naar het verzendadres tegen diefstal en onopzettelijke schade verzekerd. Op het moment dat deze items zijn afgeleverd op het aangeduide bezorgadres en daarvoor is getekend worden zij niet langer door de verzekering gedekt.
Als uw doos bij aflevering beschadigd is dan raden wij u aan om de levering te weigeren of om als u tekent aantekening te maken dat u een beschadigde doos accepteert. Wij waarderen het als u ons hiervan op de hoogte kunt stellen.

Artikel 15 – Voorwaarden voor retourzending
Alle artikelen die u bestelt in de e-shop van YOEK vallen onder ons 'Contract voor verkopen op afstand'. U kunt uw bestelling tot 30 dagen na ontvangst retour sturen en ruilen.
U kunt uw artikelen retour sturen of ruilen als:

1. u een retour- en ruilformulier heeft bijgevoegd;

2. de artikelen niet gedragen zijn en de Yoek-labels er nog aan zitten;

3. u de artikelen op de juiste manier heeft opgestuurd en de juiste portokosten heeft betaald.

Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de verzendkosten van de geretourneerde artikelen. Zorg dat u de juiste portokosten betaalt. Als u te weinig portokosten heeft betaald, wordt dit bedrag van het terug te betalen bedrag afgehaald. We nemen geen artikelen aan die al zijn gedragen. Een gedragen artikel wordt teruggestuurd naar de koper. YOEK is niet verantwoordelijk voor artikelen die niet volgens de bovenstaande instructies worden geretourneerd.

Let op: YOEK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geretourneerde goederen. Zorg dat u uw retourzending veilig inpakt en verzegelt. Gooi uw verzendbewijs niet weg. Mochten er problemen zijn met de retourzending, dan kunt u dit bewijs overleggen.

Wilt u een artikel ruilen voor een andere maat of kleur? Stuur dan een mail naar onze klantenservice: fashionadvisor@yoek.com. Als het artikel op voorraad is, krijgt u dit gratis thuisgestuurd zodra we uw retourzending hebben ontvangen. De eerste keer ruilen voor een andere maat is gratis. Wilt u een ander artikel ontvangen? Plaats dan een nieuwe bestelling. We zullen het bedrag voor de geretourneerde artikelen dan binnen tien dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Klik hier voor meer informatie over Retourzendingen en Omruilen.

Algemeen

Artikel 16 – Kleuren van de producten
YOEK kan niet garanderen dat de kleuren van de producten exact overeenkomen met de kleuren op uw scherm aangezien de afbeelding op uw scherm afhangt van de kwaliteit en de instellingen van uw monitor. 

Artikel 17 – Geen ongeautoriseerd kopiëren of ongeautoriseerde distributie
U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content, programmatuur en alle HTML en overige codes vervat in deze website bij YOEK en haar licentiegevers berusten en worden beschermd door auteursrecht en overige wetgeving en bepalingen van internationale verdragen. Het is u uitsluitend en slechts toegestaan om dit materiaal te gebruiken op de wijze uitdrukkelijk toegestaan door YOEK of haar licentiegevers. Reproductie van de voornoemde materialen is wettelijk verboden en kan burgerlijke en strafrechtelijke sancties ten gevolge hebben.

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid
Het op deze website getoonde materiaal wordt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid daarvan opgenomen. Tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt aangeduid sluiten YOEK en haar leveranciers, content providers en adverteerders voor zover wettelijk mogelijk alle voorwaarden, garanties en overige bepalingen die anders op grond van de wet, gemeenrecht of overwegingen van billijkheid geïmpliceerd zouden zijn uit en zijn zij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade door gederfd gebruik, gederfde winst, gegevens of overige immateriële zaken, schade aan de goodwill of reputatie, of de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen en diensten, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, prestatie of gebreken van deze website of de gelinkte sites en materialen daarop gepubliceerd, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortkomt uit overeenkomst, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, de wet, gemeenrecht of anderszins. Dit heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van YOEK voor overlijden of lichamelijk letsel voortkomend uit nalatigheid of voor bedrieglijk onjuiste weergave, onjuiste weergave met betrekking tot een essentiële aangelegenheid of enige andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Artikel 19 – Schadeloosstelling
U komt overeen om YOEK, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, schades en/of kosten van derden (inclusief maar niet beperkt tot juridische kosten) voortkomend uit het gebruik van deze website of het gebruik door andere personen die zich met gebruik van uw internaccount toegang tot deze website verschaffen of schending door u van de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om op onze eigen kosten de exclusieve verdediging en zeggenschap met betrekking tot een aangelegenheid als hierboven bedoeld en door u geïdentificeerd op ons te nemen.

Artikel 20 – Gebruikersrelatie
U erkent dat er ten gevolge van uw gebruik van deze website geen joint venture, partnerschaps-, arbeids- of agentuurrelatie tussen u en YOEK bestaat. U komt overeen dat u zichzelf niet voor zult doen als een vertegenwoordiger van YOEK en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vertegenwoordiging of enig handelen of nalaten van uw kant. 

Artikel 21 – Klachtenafhandeling
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen zonder vertraging per email bij YOEK te worden ingediend, inclusief een heldere en uitgebreide omschrijving van het probleem, zo spoedig als de klant een gebrek / tekortkoming ontdekt.
Klachten ingediend bij YOEK worden zo spoedig mogelijk, maar binnen niet meer dan 14 dagen na de datum van ontvangst van de klacht, behandeld. Als een klacht voorzienbaar meer tijd voor behandeling vereist dan zal YOEK binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging zenden en aangeven wanneer een gedetailleerder antwoord kan worden verwacht.

Artikel 22 – Volledige overeenkomst
De vorenstaande voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en YOEK. U bevestigt dat, door ons beleid te accepteren, u op geen enkele weergave hebt vertrouwd behoudens voor zover dergelijke weergave uitdrukkelijk door YOEK is gedaan en u komt overeen dat u geen enkele rechtsmiddelen met betrekking tot een misweergave die niet uitdrukkelijk een voorwaarde van YOEK is geworden ter beschikking staan behoudens dat uw overeenstemming vervat in deze bepaling niet van toepassing is op bedrieglijke weergave ongeacht of dit een voorwaarde van YOEK is geworden.

Artikel 23 – Afstand
Als u deze voorwaarden schendt en wij geen actie nemen dan blijven wij immer gerechtigd om onze rechten en rechtsmiddelen in een andere situatie waar u deze voorwaarden schendt in te roepen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht
YOEK wordt geregeerd en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht en u onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter

web-monitoring-ok